• Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi Temel Amacı: “Türkiye’nin ulusal ve uluslararası pazarlarda yük hareketinin sağlıklı gelişimini sağlamak üzere, entegre bir kombine taşımacılık sisteminin oluşturulması için verimli/sürdürülebilir taşımacılık altyapısı ve idari organizasyonun tanımlamasına yönelik, rehber ilkeleri belirlemek ve dünyanın çok-modlu koridorlarında, ülkenin jeostratejik pozisyonuna yeni bir değer katmaktır.”

 • Çevresel »

  Yeşil Limanlar

  Bilindiği üzere, ülkemizdeki birçok liman tesisi kentin merkezinde veya yakınında dar bir sahada hizmet vermekte olup gemi ve liman operasyonlarından kaynaklı kirlilik şehir yaşamını ve insanlarımızı olumsuz etkilemektedir. Yaşanan veya yaşanması muhtemel çevre kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için, çevreye daha duyarlı liman tesislerinin ülkeye kazandırılması gerekmekte olduğu düşünülerek “Yeşil Liman” (Green Port) ” projesi T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde başlatılmıştır. Anılan proje kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenen şartları yerine getiren ve bunları idareye sunan liman tesislerine “Yeşil Liman” unvanı verilmesine karar verilmiştir. "Yeşil Liman” Projesi dünyanın önde gelen bir birçok liman tesisi tarafından uygulandığı ve bir saygınlık unsuru olarak kullanılmakta olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin önde gelen liman tesislerinin beklenen hassasiyeti göstereceği, yapılacak çalışmaların vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevre içerisinde hayatlarını sürdürmesi yönünde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu cihetle, Proje kapsamında hazırlanan ve yazı ekinde gönderilen şartları yerine getiren ve bunları idareye ibraz eden tesislere, “Yeşil Liman” sertifikası ile özel tasarlanan logonun kullanım izni verilerek, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır. Yeşil Liman Projesi kapsamında başvuru yapmak isteyen limanların hazırlaması gereken dosya içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.


  Kısa Mesafeli Denizyolu ve Çoklu Taşımacılığı Geliştirme Platformu
  • Deniz Otoyolları »

   Deniz Otoyolları konsepti, önümüzdeki yıllarda taşımacılık organizasyonunda yapısal bir değişiklik getirmesi beklenen, denizcilik alanında Avrupa’da yeni intermodal lojistik faaliyetler zincirinin tanıtılmasını hedeflemektedir.

   Devamı»

  • MARCO POLO II »

   Bilindiği üzere, Avrupa Birliği artan üye sayısıyla birlikte karayolu üzerinde yoğunlaşan yük akışını, mevcut veya yeni denizyolu ve demiryolu hatlarına kaydırarak, sürdürülebilir bir ulaştırma politikasını hedeflemektedir.

   Devamı »

  • YENİLİKLER

   Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığı yapan Norveç fider firması Northsea Container Line , Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı için yeni bir konsept sunmaktadır.

   Devamı »