NEWS

EU DEVELOPMENTS

- - EU DEVELOPMENTS - European Maritime Sector

European Maritime sector granted EU funding for a ‘SkillSea’ project

European Maritime sector granted EU funding for a ‘SkillSea’ project

The European Commission will co-finance the project ‘Futureproof Skills for the Maritime transport sector (SkillSea)’ as publicly announced at a signature ceremony hosted by the EU Transport Commissioner, Violeta Bulc, on 20 November 2018. The project aims to develop strategies to identify and meet the future skills needs of the maritime sector and attract greater numbers of Europeans to work in maritime industries. The four-year project will begin in January 2019.

SkillSea is being launched by a Europe-wide consortium established by the industry's recognised social partners,the European Community Shipowners' Associations (ECSA) and the European Transport Workers' Federation (ETF) and led by the Rotterdam-based STC Group.The consortium comprises 27 national maritime authorities, shipping companies, shipowners’ associations, maritime trade organizations and maritime education providers from 16 countries in Europe.

The “SkillSea” project, will be co-financed under Erasmus+ with the goal of producing a sustainable skills strategy for the maritime sector and related activities both at sea and ashore. It aims to:

 • -Increase the number of European maritime professionals
 • -Map out technological developments in ship operation and their effect on the industry's skills requirements
 • -Overcome barriers to the mobility of seafaring labour
 • -Improve co-operation between education providers, competent authorities and industry

  Martin Dorsman, Secretary General of ECSA said:

  “ECSA is pleased that our application was successful and that the importance of developing a forward-looking skills strategy for our sector has been recognised. We are most grateful for the trust that has been placed in us and our social partners and other consortium members to bring it to fruition. ECSA looks forward to the commencement of work on this exciting project which will contribute to the competitiveness of European seafarers and European shipping.”

  Eduardo Chagas, General Secretary of ETF, said:

  “Europe’s maritime sector is experiencing increased digitalisation and automation. We hope this project will contribute to a smooth transition, support high-quality employment and training for European maritime professionals, and guarantee the sustainability of maritime clusters in Europe. We also aim to attract greater numbers of Europeans into maritime employment and to equip them with the skills necessary to meet the changing needs of the sector. This will ensure that they enjoy long and rewarding maritime careers, not only onboard ships but also in the shore-side clusters that support the seagoing industry and are a significant source of jobs throughout Europe.”


  Renee Boelaars for STC Group said:

  “STC Group is looking forward to lead and collaborate with the 27 project partners to develop both a strategy and concrete educational packages aimed at digital and 21st century skills in the maritime transport sector. This project enables through its research the development of tools to enhance and propose educational packages based on needed skills through a unique cooperation between maritime education and training providers, shipping companies, social partners and national maritime authorities in order to equip students with the necessary skills as well as increasing their horizontal and vertical mobility”.

  (Source: ECSA)

 • Paris MOU veri erişimlerine kesinti getirme konusunda geri adım atabilir.

  Paris MOU veri erişimlerine kesinti getirme konusunda geri adım atabilir.

  Lahey merkezli organizasyon web sitesinde genel kullanıma açık yayımladığı denetim bilgilerine erişimin kaldırılması kararına ilişkin bazı istisnaları dikkate alabileceğini söylüyor.

  Paris Mutabakat Zaptı (Paris MOU), öncesinde Liman Devleti Denetimleri verilerine erişimi sonlandırma kararına karşın kısıtlı bir veriye erişime izin verebileceğini bildirdi. TradeWinds, geçtiğimiz hafta Paris MOU üye devletlerin, bilgilerin ticari örgütler tarafından kullanılma biçimi ile ilgili endişelerine karşılık, toplu verilere erişimi kaldırma kararı aldığını bildirdi. Karar tartışmaya açıktı, çünkü veriler sektörün risk değerlendirme, denetim ve güvenlik araçlarının kritik bir parçasını oluşturuyordu. Verilerin geri çekilmesi, birçok kurum tarafından aksilik yaratacak bir gelişme olarak görüldü.

  Paris MOU’nun son atanan Genel Sekreteri Luc SMULDERS’in TradeWinds’e yaptığı açıklamada; SMULDERS; “Üye devletlerin, verilerin kişisel erişime açık hale getirilmesine izin verilmesi talebinin dikkate alınacağını duyurdu. Birçok örgüt, sunduğumuz verilere erişime ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bir sonraki komite toplantısında örgütlerin sunduğu bu argümanlar hakkında üye devletleri bilgilendireceğiz” dedi.

  HALEN VERİLERE ERİŞİM AÇIK

  SMULDERS ayrıca; “ Paris MOU web sitesinden halen verilere erişim sağlanabilmektedir. Paris Mutabakat Zabtı üyeleri, denetlenen gemiler, mevcut tutuklamalar ve yasaklı gemiler ile aylık gemi tutulma listelerini web sitesinde halka açık olarak sunmaya devam edecek.” diye ekledi… Hangi tarafların Paris MOU verilerine erişim izni verilmesini talep ettikleri belirsiz. Şimdiye kadar, sadece Uluslararası Klas Kuruluşları Derneği Paris MOU’nun kararını gözden geçirmesini istedi.

  Bununla birlikte, yalnızca bazı tarafların verilere erişmesine izin veren bir politika anlaşmazlığa neden olabilir. Bazı kuruluşlar, diğerleri verilere erişim sağlayabilecekken kendilerinin bundan mahrum edilmelerinin ticari dezavantaj yaratacağı konusunda tartışma yaratacak. Klas Kuruluşları da her ne kadar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olsa da, genellikle ticari faaliyetlerde rol alırlar ve kar amaçlı iştirakleri vardır.

  Öyle anlaşılıyor ki Paris MOU’, 40 ana katılımcısından sadece 5’inin verileri kullanış biçiminden rahatsız. Sadece birkaçının verileri kullanış biçiminden rahatsız olduğunu öne sürerek herkesi cezalandırması hiç de adil gözükmediği söylenenler arasında. Bir diğer söylem ise Paris MOU’nun seçeceği birkaç kişiye erişim izni vermeye karar vermesi halinde bununda adil bir çözüm olmadığı.

  Çeviren: Serkan İNAL
  Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığı Uzmanı

  Kaynak: 07/12/2018 TradeWinds

  IMO MEPC (72) deniz taşımacılığı için iklim değişikliği stratejisini kabul etti

  9-13 Nisan 2018 tarihlerinde IMO’nun Londra’daki merkezinde toplanan IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC, 72), gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ilk stratejiyi kabul etti.

  İlk stratejiye göre, yıllık sera gazı emisyonlarının 2050 yılında 2008’e oranla %50 azaltılması ve daha uzun vadede tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

  Paris İklim Anlaşması’nın hedefleriyle paralel olarak geliştirilen ilk stratejinin 2023 yılına kadar düzenli bir şekilde takip edilip güncellenmesi planlandı.

  Komite, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için kurulan Çalışma Grubu’nun 2018’in ilerleyen aylarında dördüncü kez toplanmasına karar verdi. Çalışma Grubu, ilk stratejinin gelişimini izlemek amacıyla bir eylem planı hazırlayacak ve sera gazlarının azaltılmasıyla ilgili kaydedilen gelişmeleri açıklayan bir raporu 22-26 Ekim 2018 tarihindeki MEPC 73 oturumunda sunacaktır.

  İlk strateji kapsamında aşağıdaki üç hedef belirlendi:

  1. Yeni yapım gemiler için enerji verimliliği tasarım endeksi (EEDI) gereklilikleri ve gemilerin karbon yoğunluğu: Bu kapsamda, her gemi tipi için endeksin gereklilikleri gözden geçirilecek ve stratejinin her adımı için emisyon azaltımında daha yüksek yüzdeler planlanacaktır.

  2. Küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon yoğunluğu: Her taşıma işi için CO2 emisyonları 2008 oranlarına göre 2030’a kadar %40; 2050’ye kadar %70 azaltılacaktır.

  3. Küresel denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonları: Yıllık toplam sera gazı emisyonları 2008 yılıyla karşılaştırıldığında 2050’ye kadar %50 oranında azaltılacak ve daha uzun vadede emisyonlar tamamen ortadan kaldırılacaktır.

  Source: IMO internet sitesi. http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/06GHGinitialstrategy.aspx

  en_GB
  tr_TR en_GB