AĞUSTOS 2017
E Bülten          Ana Sayfa
Haberler Sirküler Bültenler Deniz Ticareti Dergisi

SEKTÖRDEN HABERLER

Gemilerin SOLAS gerekliliklerine uygunluğu denetlenecek

 

​Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumları (MoU), gemilerdeki koşulların Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi'ne (SOLAS) uygun olup olmadığını denetlemek için üç aylık bir kampanyaya başlayacağını duyurdu.

Seyir ekipmanının güvenliğine çok önem veren Paris ve Tokyo MOU, 2009 - 2016 yılları arasındaki verileri dikkate alarak gemilerdeki kusurların %15.27'sinin seyir ekipmanının yeterince güvenli olmamasından kaynaklandığını ve bunun sonucunda 174.559 kaza yaşandığını ifade ediyor.

Denetçiler, seyir ekipmanının SOLAS gerekliliklerine uygunluğunu ve doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını anlamak için mürettebata 12 soru yöneltecek. Mürettebatın köprüüstü ekipmanını kullanmadaki yetkinlikleri de denetlenecek konular arasında yer alıyor.

Devamı İçin Tıklayın

Amerika Deniz Ticaret Odası Temmuz 2017 Raporu

 

​ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (US Coast Guard - USCG), ABD balast suyu yönetimi rejiminin gerekliliklerini özetleyen ve ABD programının IMO gerekliliklerinden farklılaştığı noktaları vurgulayan üç dokümanı Temmuz ayında yayımladı. 

Birinci doküman, önceki üç adet Sıkça Sorulan Sorular dokümanını tek bir dokümanda bir araya getiren yeni bir Sıkça Sorulan Sorular belgesidir. Bu belge, kullanıcıların belirli bir konuda ihtiyaç duydukları bilgileri birden fazla dokümanı araştırmaksızın bulmalarını sağladığı için önemli bir gelişmedir. Diğer iki doküman Power Point dosyalarıdır ve çeşitli konferans sunumlarında kullanılmak üzere USCG tarafından hazırlanmış ve güncellenmiştir. Amerika Deniz Ticaret Odası, anılan belgeleri hızlıca gözden geçirmiştir. Buna göre dokümanın "ABD Balast Suyu Yönetimi Programı" başlıklı 5. sayfasındaki 3. maddede "AMS'li (Dönüşümlü Yönetim Sistemi-Alternate Management System) gemilerin yeni ya da ek uzatmalar almayacağı, bu gemilerin AMS kullanmalarının beklendiği" belirtiliyor. Amerika Deniz Ticaret Odası ve diğer kuruluşlar, kurulu AMS sistemlerinin bazılarının yeterli şekilde çalışmaması nedeniyle, anılan karardan memnun değildirler. Söz konusu politika kararı eğer gerçekten uygulanırsa, çalışmayan ya da kısmen çalışan AMS sistemiyle bir ABD limanına giren bütün gemilerin tüm seferleri için, liman kaptanı (captain of the port – COTP) ile iletişime geçip, sistemin çalışır durumda olmadığını bildirmeleri gerekmektedir. Bu gemiler, ilgili gemiye hangi acil durum tedbirinin uygulanacağı konusunda liman kaptanının insafına kalacaklardır.

Yeni ECDIS standartları hakkında bilgilerin de yer aldığı Temmuz ayı Raporu hakkında detaylı bilgi haberimizin devamında yer alıyor.

Devamı İçin Tıklayın

Gemiadamları için Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri güncellendi

 

​Uluslararası Deniz Ticaret Odası ICS, yayımladığı bir sirkülerle 'Gemiadamları için Kişisel Eğitim ve Hizmet Kayıt Defteri'ni güncellediğini duyurdu. 

Yeni kayıt defteri, eğitimlerin ve gemiadamlarının hizmetlerinin daha kapsamlı bir şekilde kaydedilmesine olanak sağlıyor ve gerek güvertede gerek makine dairesinde çalışan stajyer zabitler ile tayfanın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış versiyonlarla sunuluyor. Ayrıca, güncelleme sırasında IMO'nun STCW'deki (Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası  Sözleşme) 2010 Manila Değişiklikleri ile ILO MLC'deki (Denizcilik Çalışma Sözleşmesi) gelişmeler dikkate alındı.

Devamı İçin Tıklayın

Gemiadamlarının sağlık durumları hakkında yeni bir rapor yayımlandı

 

​Gemiadamları Uluslararası Araştırma Merkezi (SIRC) tarafından "2011-2016 yılları arasında Gemiadamı Sağlığında Gözlenen Değişimler Hakkında Özet Rapor" başlığıyla yeni bir çalışma yayımlandı.

ICS'in sirkülerinde belirtildiği üzere, 2011 ve 2016 yılları arasındaki dönemde gemiadamlarından alınan bildirimler doğrultusunda sağlık koşullarında ve uygulamalarında bazı iyileşmeler olduğu gözlenmiştir. Sebze tüketiminin artması ve daha az ilaç kullanılması gibi olumlu gelişmelere rağmen, gemiadamları arasında etkili olan yorgunluk ve psikolojik sorunlarla ilgili olumsuz yönde bulgulara rastlanmıştır.

Ayrıca, 2011 yılıyla karşılaştırıldığında psikolojik rahatsızlık yaşadığını bildiren gemiadamı sayısı 2016 yılında artış göstermiştir ve bu durum araştırmaya dâhil gemiadamlarının çevrelerindeki insanlara göre kendilerini neden daha az sağlıklı hissettiklerini, kısmen de olsa, açıklayabilir.

Raporla ilgili diğer bulguları ve getirilen önerileri haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

Devamı İçin Tıklayın

ASEF’in IMO danışmanı olarak statüsü onaylandı

 

TradeWinds'te yer alan habere göre, ASEF'in IMO bünyesindeki sivil toplum örgütleri arasına katılması IMO'nun Temmuz ayı sonundaki konsey toplantısında gerçekleşti.

ASEF yeni statüsüyle çalışma gruplarının toplantılarına gözlemci olarak katılabileceği gibi komitelere fikir ve önerilerini dile getiren metinler de sunabilecek.

Federasyon'un özellikle gemi inşa düzenlemeleri, gemilerden kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması ve siber güvenlik konularıyla ilgili olduğu biliniyor.

IMO Konseyi'nin kararında tüm yeni inşaların %90'ından fazlasının ASEF'te gerçekleşmesi ve Federasyon'un üyeleri arasında gemi inşa sanayiinde dünyanın en büyük tersanelerini işleten Japonya, Güney Kore, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin bulunması etkili oldu.

Devamı İçin Tıklayın

Balast suyu teknolojisi armatörlerin endişelerini su yüzeyine çıkarıyor

 

Bazı armatörler, balast suyu teknolojisinin işlevini beklendiği kadar yerine getirememesi nedeniyle sistemlerin kurulumunu ertelemeye devam ediyorlar.

Amerikan Denizcilik Bürosu (American Bureau of Shipping –ABS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre; birçok gemi sahibi, gemilerine kurdukları balast suyu arıtma sistemleriyle ilgili problemler yaşıyorlar.

Araştırma sonuçları, Sektörün yeni teknolojiyi kabul etmesinin öngörülenden daha uzun süreceğini gösteriyor. Araştırmaya katılan toplam 220 gemiye sahip 27 armatörün % 43'ü, sistemlerinin çalıştığını, ancak deniz canlılarını yok etme kapasitelerinin izlenemediğini belirtirken; %14'ü sistemlerinin beklendiği gibi çalıştığını ifade ediyor. Geriye kalan % 43'ü ise sistemlerin sıkıntıları olduğunu veya çalışmadığını belirtiyor.

Yeni teknolojinin ortaya çıkardığı zorlukların arkasında, IMO'nun balast suyu kurallarının uygulamasını 2 yıl erteleme ile ilgili geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı karar bunuluyor.

Devamı İçin Tıklayın

IMO, kutup çevresindeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bir video yayınladı

 

​Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, internet sitesinde kutup çevresindeki arama kurtarma çalışmalarını ele alan bir video yayınladı. Videoda deniz altyapısının yetersizliği ve zorlu çevre şartlarından dolayı kutup bölgelerinde acil ve etkili müdahalenin önemine değiniliyor ve Denizde Arama Kurtarma için Uluslararası Sözleşme' (SAR) hakkında açıklamalar yer alıyor. Videoyu izleyebileceğiniz bağlantı adresi haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

2016 Uluslararası Denizcilik Ödülü’nün sahibi IMO eski Genel Sekreteri Koji SEKIMIZU oldu

 

​Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, Örgüt'ün hedef ve çalışmalarına en önemli katkıyı sağlayan kişiye veya organizasyona her yıl Uluslararası Denizcilik Ödülü vermektedir. 2012-2016 yılları arasında IMO Genel Sekreteri olan Koji SEKIMIZU görevi sırasındaki başarılı yönetiminden ve gerek IMO'nun hedeflerine gerek tüm denizcilik dünyasına sağladığı katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.

Bu katkılar arasında SEKIMUZU döneminde kabul edilen (Cape Town Sözleşmesi, Kutup Kodu gibi) önemli belgeler, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve deniz haydutluğuna karşı Cibuti Bölgesel Eğitim Merkezi'nin kurulması yer alıyor. Ödülü veren IMO Konseyi, SEKIMUZU'nun deniz eğitimi için önemli girişimlerde bulunduğunu ve Dünya Denizcilik Üniversitesi'nin (World Maritime University) ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için ortaya koyduğu çabaları da takdir etti.

Devamı İçin Tıklayın

Houston Limanı kılavuz kaptanları IMO Cesaret Ödülü’nün sahibi oldu

 

​ABD'nin Houston Kanalı'nda görevli kılavuz kaptanlar Michael MCGEE ve Michael PHILLIPS, alevlerin sardığı bir tankeri güvenle limana yanaştırmayı başararak IMO'nun geleneksel 'Denizde Üstün Cesaret Ödülü'ne layık görüldü.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında makine dairesindeki bir arıza nedeniyle gemi iki bağlama şamandırasına çarptı ve yakıt tankı yırtıldı. Dökülen dizel yakıt alev aldı. Alevler gittikçe yükselirken, kaptanlar köprüüstündeki konumlarını terk etmediler ve yangın 90 dakika sonra söndürüldüğünde Kaptan MCGEE gemiyi güvenle limana yanaştırdı.

Devamı İçin Tıklayın

Atina'da 'Yeşil' Gemi Teknolojileri Etkinliği düzenleniyor

 

​28-29 Kasım 2017 tarihlerinde Atina, Yunanistan'da "International Green Shipping and Technology Summit" etkinliği düzenlenecek ve denizcilik sektörünün önde gelen kuruluş ve temsilcileri tarafından "Denizcilikte Yeşil Yaklaşım", "Gemi İnşa", "Gemi Söküm Tesisleri ve Limanların Yeşil Teknoloji Uygulamalarındaki Önemi" gibi başlıklar altında sunumlar yapılacaktır. Üyelerimize etkinliğe katılım ücreti üzerinden %20 indirim sağlanacaktır. Detayları ve indirim kodunu haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Devamı İçin Tıklayın