Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı'nın(KMDT) Avantajları

1. Düşük altyapı maliyetleri

2. Alternatifli servis ( hat ) çeşitliliği

3. Çevre dostu ve düşük enerji tüketimi

4. Sınırsız kapasite kullanımı

5. Diğer türlere göre daha güvenli olması

6. Uygun fiyatı

7. Çok az sıkışıklık oranı

8. Maksimum sürüş zamanı, uygun transit süre

9. Diğer taşıma türlerine göre daha güvenli olması

Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığının Geliştirilmesindeki Fırsatlar:

1. Küresel ısınma ve çevre bilincinin gelişmesi

2. Otobanlardaki sıkışıklık ve kazaların artış göstermesi

3. Global ekonomilerde maliyetlerin azaltılması çalışmaları

4. Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığının devletler tarafından desteklenmesi

Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığının Geliştirilmesindeki Sorunlar:

1. Pazarın büyük bir bölümünde bilinmiyor

2. Limalardaki altyapı yetersizlikleri

3.Diğer ulaştırma türleri ile koordineli çalışmada yetersizlikler

4. Gümrük işlemlerindeki tıkanıklıklar

5. Pazar altyapısının yetersizliği


Tanıtım MerkezimizAvrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir. Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir. Yasal bir statüye sahip değildir. Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır. ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.