Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


DENİZ LİMANLARI

Denizyolu ile gelen kargolara ve gemilere hizment vermek amacı ile deniz veya okyanusların kenarlarında yer alan yapılardır. Hizmet verdikleri kargo ve geminin özelliklerine göre gruplandırılırlar. (Konteyner, genel kargo, tanker, LNG)

Tanıtım Merkezimiz Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir.

Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir.Yasal bir statüye sahip değildir.Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır.

ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.