Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Deniz Otoyolları

Deniz Otoyolları konsepti, önümüzdeki yıllarda taşımacılık organizasyonunda yapısal bir değişiklik getirmesi beklenen, denizcilik alanında Avrupa’da yeni intermodal lojistik faaliyetler zincirinin tanıtılmasını hedeflemektedir.

Bu faaliyet zinciri, sadece kara taşımacılığı odaklı taşımacılık şeklinden daha sürdürülebilir ve ticari açıdan daha efektif bir yapıya sahip olacaktır.

Deniz Otoyolları böylelikle Avrupa piyasasına erişimi kolaylaştıracak ve karayollarındaki trafik yoğunluğunu azaltacaktır.

Bu amaçla tam kapasiteli uygulanması için sadece denizcilik taşımacılığı kaynakları değil entegre taşımacılık zincirinin parçasını olan tren yolu ve iç su yolları potansiyeli de değerlendirilmelidir. Bu ‘’Deniz Otoyolları’’ konseptinin bir ilkesidir.

TEN-T bölümünden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz


Tanıtım Merkezimiz
Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir. Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir. Yasal bir statüye sahip değildir. Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır. ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.