Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Yeni yatırımlarıyla 2 mega gemiyi limanına çekecek

Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van DAELE, yeni yatırımlarını anlatırken “Hinterlandımızdaki yerel yük artışı ve ana gemi güzergahlarına yakın konumumuzun sağlayacağı avantajla, küresel pazarda önemli bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2017 yılında devreye aldığı Doğu Akdeniz Terminali (EMH) için ikinci faz yatırım planlıyor. MIP Genel Müdürü Johan Van DAELE, “EMH2 projemizle konteyner elleçleme kapasitesini 3.5 milyon TEU’ya yükseltmeyi ve 400 metre uzunluktaki iki mega gemiyi aynı anda kabul edebilmeyi hedefliyoruz” dedi. Mersin Uluslararası Limanı’nın 2.6 milyon TEU konteyner ve 9.75 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle dünyada sayılı terminallerden biri olduğunu kaydeden Johan Van DAELE, zengin bir ekipman parkına sahip olduklarını vurgularken mevcut kabiliyetleriyle tüm yük çeşitlerine hizmet verebildiklerinin altını çizdi. Geçen yıl tamamlanan EMH Terminalinin hizmet vermeye başlamasıyla denizlerde seyreden 400 metre uzunluğundaki mega gemilerin uğrak limanı haline geldiklerine değinen Van DAELE şöyle devam etti: :“2016’da dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 95’nci sırada yer alan MIP, Türkiye’de lokal yük hacmiyle birinci, toplam konteyner hacmiyle ikinci, çok amaçlı bir liman olarak konvansiyonel yük hacminde ise lider konumda. Geçen yıl tamamlanan EMH Proj esini, önümüzdeki süreçte EMH 2 olarak adlandırdığımız ikinci faz projesiyle geliştirmeyi planlıyoruz. Bu proje ile konteyner elleçleme kapasitesini 3,5 milyon TEU’ya yükseltmeyi ve 400 m uzunluğundaki iki mega gemiyi aynı anda kabul edebilmeyi öngörüyoruz. Deniz ıslah çalışması, yeni ekipman yatırımları ile saha ve kapı düzenlemelerini içerecek olan EMH 2 Projesi kapsamında, artan hacim ve operasyonu desteklemek amacıyla sahalar, yollar ve demir yolları yenilenecek.

OCR sistemini uygulamaya başlıyor

Johan Van DAELE, Mersin Limanı olarak bilgi işlem uygulamaları ve altyapı alanında Türkiye’nin lider limanı olmak için çalıştıklarını söyledi. DAELE, “Entegre bir sistem üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İkinci faz yatırım planında OCR (Optik Karakter Tanıma) sisteminin de dâhil edilerek, yolların ve otoyolların güçlendirilmesi için yeniden dizayn edilmesi de var. Johan Van DAELE, teknolojik altyapı yatırımları hakkında bilgi verirken "Kullanıcılarımız için maliyet düşürme ve kapasite iyileştirmeleriyle yeni fırsatlar sağlayacağının bilincindeyiz. Öncelikli hedefimiz, müşterilerimize liman içerisindeki yüklerini ofislerinden takip etme kolaylığı sağlamaktır. Hizmet süresini kısaltmak ve operasyonel verimliliği artırabilmek amacıyla kapı projesine dâhil olarak limana gelen/ çıkan TIR'lar için OCR sistemini uygulamaya başlıyoruz. Böylece araçlar doğrudan ilgili alanlara yönlendirilebilecek ve operasyonel hareketler ile kapı/giriş ve kapı/çıkış kayıtlarında eşleşme sağlayabileceğiz" açıklamasını yaptı. Tüm bunlara ek olarak, Gümrük Müdürlüğü ile ortak proje yürüttüklerini de kaydeden Van DAELE, bu proje ile gemilerin limana varışlarından önce yükler ve konteynerler hakkında bilgi alabilecek, aynı zamanda gönderici/alıcı gümrük işlemleri için başvurmadan gerekli İşlemleri gerçekleştirebileceklerini, denetimlerden kaynaklanan zaman kaybını da minimize edebileceklerini belirtti.

Kaynak:06.03.2018 Dünya gazetesi