Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Paris MoU 2017 Yıllık Değerlendirme Raporu yayımlandı

Paris Memorandumu (MoU) kapsamında hazırlanan 2017 Yıllık Değerlendirme Raporunda, denetimler sonucu tespit edilen sıklıkla görülen kusur ve eksiklikler arasında ilk beşte , % 4.35 oran ve 1,774 kusurla ISM ilk sırada yer alırken, sırasıyla %2.51’lik oran ve 1024 kusurla “yangına dayanıklı bölgelerdeki kaporta giriş ve çıkışları” ikinci sırayı, % 2.28 oran ve 929 kusurla “ notik neşriyat (yayın)” üçüncü sırayı, %1,96 oran ve 797 kusurla “ deniz haritaları” dördüncü sırayı ve %1.46 oranla 594 kusur ile “sefer ve seyir planlama” beşinci sırayı aldığı, 2016 yılındaki kusur ve eksiklik oranları sıralamasının ilk dördü 2017 yılı ile aynı iken 2016 yılında beşinci sıradaki “yağ kayıt defteri” konulu kusur oranı, yerini “ sefer ve seyir planlamaları” na bıraktı.

Raporda Türkiye açısından bakıldığında ise ; Bayrağımız halen beyaz listede (Beyaz Listedeki 40 ülkeden 39. sırada),düşük riskli ülke bayrağı kriterlerini karşılayan ülkeler arasında yer aldı. 2017 yılında Türk bayraklı gemilere Paris MoU kapsamında gerçekleştirilen 327 denetimin 209’unda bir kusur ve eksiklik kaydedildi. Bu denetimlerde Türk bayraklı 14 geminin tutuldu ve denetlenen gemi ile tutulan gemi sayısı oranının % 4.3 olması sebebiyle % 3.8 olan genel tutulma ortalaması üzerindeki ülkeler arasında kalındı. Klas Kuruluşları Performans Tablosunda ise Türk Loydu’ nun yüksek performans gösteren tanınan kuruluşlar (Recognized Organizations) arasında yer aldı.

Paris Memorandumu tarafından yayımlanan 2017 Yılı Değerlendirme Raporunun özet Türkçe çevirisine buradan ulaşılabilmektedir.

Kaynak: ICS