Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Gemi sahipleri MLC’de iyileştirici değişiklikler yapılmasını istiyor

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), terk edilen gemilerdeki gemi adamlarının maruz kaldığı güçlüklerin daha iyi anlaşılması için Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC, 2006)’ne bazı iyileştirici değişikliklerin eklenmesi gerektiğini savunuyor. Bu amaçla, IMO yasal komitesinin son toplantısına terk edilme vakalarını gösteren veri tabanının daha etkili hale getirilmesi gerektiği hakkında bir yazı sundu.

ICS’ye göre, gemilerde sigorta belgelerinin bulundurulmasını zorunlu kılan son değişiklikler, her ne kadar gemi adamlarını terk edilme vakalarından korumaya yönelik olsa da sorun tam anlamıyla çözülebilmiş değil.

ICS komiteye sunduğu yazıda durumu şöyle açıklıyor: “Birçok devlet, gemi adamlarının terk edilmesi sorununu çözmede aktif rol üstleniyor. Fakat yine de geçtiğimiz aylarda ciddi olayların yaşandığını ve bayrak ve liman devletlerinin ILO/IMO kılavuzlarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediğine tanık olduk.”

Uluslararası Deniz Ticaret Odası, gemide terk edilen mürettebatla ilgili yasa maddelerinin yalnızca MLC 2006’yı kabul eden bayrak devletleri için geçerli olmasından ve bu devletlerin konuyla ilgili IMO/ILO kılavuzlarına uymada gerekli özeni gösterecek şekilde yönlendirilmesinden yana görüş bildiriyor.

ICS ayrıca terk edilen gemilerin kayıt altına alındığı IMO veri tabanının da geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Veri tabanında halen çözüm bekleyen güncel olayların çözüm getirilmiş diğer olaylardan ayrı tutulması ICS’ye göre atılacak ilk adım olabilir.

Vakaların şu dört başlık altında listelenmesi öneriliyor: ‘çözüldü’, ‘pasif’, ‘tartışmalı’ ve ‘çözülmemiş’. Sonucu yeterince tatmin edici olmayan olayların ise ‘kısmen çözüldü’ başlığıyla listelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Vaka bildiriminde bulunan tarafların süreçte daha etkin bir rol oynaması ve güncel durumla ilgili düzenli bilgi akışı için yöneticilerin teşviki de ICS’nin yazısında öne çıkarılan maddeler arasında. Buna göre, bir vaka hakkında üç ay boyunca herhangi bir yeni bilgi verilmemişse olay resmi olarak kapanmış kabul edilmeli.

ICS bu önerisinin sebebini ise yazısında şöyle açıklamış: “Veri tabanının içeriğinde yalnızca hâlâ işlem yapılması gereken vakalar yer almalıdır.”

Kaynak: Adam Corbett’in TradeWinds’teki yazısından alınmıştır.

Fotoğraf: Delimajunel

Çeviren: Burcu ULUÇAY