Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Gemiadamı maaşları MLC kapsamında deniz haydutluğuna karşı korunuyor

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC, 2006) üzerinde düzenlemeler yapmak amacıyla hükümetler, işverenler ve sendikalar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Cenevre’deki merkezinde bir araya geldi. Üç taraflı toplantıda, deniz haydutluğu vakalarıyla karşılaşan gemiadamlarının maaş haklarını korumak için bir dizi önlem alınması kararlaştırıldı.

Afrika’nın doğu kıyısında Somalili deniz haydutlarının karıştığı gemi kaçırma olaylarının yeniden görülmeye başlandığı biliniyor. En son 2008 yılında bu türden vakalar artış göstermiş ve yüzlerce gemi adamı aylarca tutsak edilmişti. Toplantıda, deniz haydutlarınca kaçırılan ya da tutsak edilen gemi adamlarının maaş ödemeleri konusu ele alındı ve işverenlerin bu gibi durumlarda da maaş ödemelerine devam etme yükümlülüğü olması için MLC’de gerekli yasal değişikliklerin yapılması önerildi. İşverene verilen bu yükümlülük, gemiadamının salıverildiği güne kadar kadar çalışma sözleşmesinin iptal edilemeyeceği anlamına da geliyor. MLC’ye eklenmesi önerilen bölümler şu şekilde ifade buldu: “Gemiadamları deniz haydutluğu veya silahlı soygun sonucu gemide ya da gemi dışında tutsak edilirse, gemi sahipleri mürettebatla olan çalışma sözleşmelerine göre gemi adamlarına maaşlarını ödemeye ve geri kalan bütün hakları sağlamaya devam etmelidir. Bir gemiadamı deniz haydutluğu veya silahlı soygun nedeniyle gemide ya da gemi dışında alıkonduğu sürece, gemi sahibi, gemi adamı çalışma sözleşmelerini sona erdiremez.”

Taraflar, tutsak edilen gemiadamlarının maaşlarını korumak için işverenlerin maddi olarak herhangi bir güvence sağlamakla zorunlu tutulmasına gerek olmadığına karar verdi. Bu güvence, MLC kapsamında yer alan gemide terk edilme sigortası tarafından hâlihazırda karşılanıyor.

Kaynak: Adam Corbett’in 05.05.2017 tarihli TradeWinds gazetesi’nde yayımlanan yazısından çevrilmiştir.

Çeviren: Burcu ULUÇAY