Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


HANDYSIZE

Handysize gemilerin taşıma kapasitesi azami 39,999 dwt kadardır. Bu gemiler ağırlıklı olarak küçük dökme yükleri taşımakla uğraşmaktadır. Bu gemiler gittikçe artan oranlarda bölgesel ticaret rotaları kapsamında çalışmaktadır. Handysize gemiler uzunluk ve su çekimi kısıtlamaları olan küçük limanlar için idealdirler. Geminin yük donanımı, yük yükleme ve tahliyesine yönelik altyapı eksikliği bulunan iimanlarda hizmet verebilmelerine imkân tanır. Handysize gemiler ağırlıklı olarak Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Hindistan ve Filipinler’deki tersanelerde inşa edilirler. Ayrıca birtakım başka ülkeler de küçük dökme yük gemileri inşa edecek uzmanlık ve kapasiteye de sahiptir. Günümüzde inşa edilen en yayın handysize gemiler 10 m (33ft) su çekimi ile 32,000 DWT ebadındadır. Bu gemilerde yük elleçleme için dört adet güverte üstü vinci ile beş adet yük ambarı bulunur. Bazı handysize gemiler ayrıca güvertede ahşap kütüklerin kolay yüklenmesine yönelik puntellerle donatılmıştır.

Tanıtım Merkezimiz Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir.

Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir.Yasal bir statüye sahip değildir.Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır.

ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.