Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


AĞIR YÜK GEMİSİ

Bu gemi türü aşırı büyük ve ağır nesneleri (“yüksek ve ağır”) ve aynı zamanda çok amaçlı gemilerin genellikle taşıyacağı yükleri de taşıyabilmektedir. Ağır yük gemileri 3 kategoriye ayrılabilir:

1.Yarı-batan:Bu tür gemiler güvertesine büyük yüzer nesnelerin (örneğin sondaj birimler, vb.) yüklenebilmesine imkân tanımak amacıyla batabilmektedir; yük yüklendikten sonra safra suyu pompalanarak atılır ve bu husus ağır yük gemisinin su çekimini değiştirdiği/yükü kaldırdığı ve denize açılabileceği anlamına gelir; yükün bağlanması ve sabitlenmesi son derece önemlidir;

2.Genellikle kendi yükleme donanımına sahip konvansiyonel ağır yük gemisi;

3.Dok Gemileri

Tanıtım Merkezimiz Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir.

Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir.Yasal bir statüye sahip değildir.Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır.

ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.