Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Programa nasıl katılabilirim?

Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir?

 • Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri

 • Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları

 • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar

  Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

  H2020’ye uygun proje türleri;

 • Ar-Ge Çalışmaları

 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri

 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri

 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)

 • KOBİ projeleri

  H2020’ye katılmanın avantajları;

 • Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme

 • İleri teknoloji geliştirilmesi

 • İleri teknolojiye erişim

 • Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği

 • Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi

 • Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı

 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi

 • KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı AB’yle entegrasyon sürecine katkı

 • Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı

 • Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi

  H2020 Projelerinde başarı için gerekenler;

 • Ulusal proje deneyimini uluslararası alana taşımak

 • Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak

 • Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortaklıklara erişmek

 • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak

 • Sanayi ile işbirliğini artırmak AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek

  Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.

  Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma- geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik çerçeve Programı olan Horizon 2020 2014-2020 yılları arasında yürütülecektir.

  H2020 Projelerinde başarı için gerekenler;

  Projelerde dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar vardır. Aşağıda yer alan sorulara ne kadar çok "evet" cevabı verirseniz, projeniz Çerçeve Programları’na sunulmak için o oranda uygun olacaktır.

 • Projeniz Avrupa odaklı mı?

 • Projeniz Avrupa’nın hali hazırda bulunduğu bilimsel-teknolojik duruma katkıda bulunuyor mu?

 • Proje sonuçlarının Avrupa’ya faydaları olacak mı?

 • Projeniz yenilikçi mi?

 • Araştırma projeniz kurumunuzun öncelikleri ve çalışma alanı açısından gerçekten önemli mi?

 • Araştırma projenizi kullanılabilir ticari bir çıktı elde etmek ya da yeni bilgi ve en iyi uygulamayı üretmek için mi yürütüyorsunuz?

 • Projeniz çok ortaklı olmaya müsait mi ve bundan faydalanabilecek mi?

 • Avrupa’daki diğer kuruluşlarla işbirliğinden faydalar elde edebileceğinizi düşünüyor musunuz? (daha büyük pazarlara açılmak, risk paylaşımı, yeni irtibatlar ve yeni uzmanlıklar bağlamında)

 • Büyük sorumluluk alacağınız bir konsorsiyumda çalışabilir misiniz?

 • Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere proje çıktıları konusunda

 • müzakereler yürütmeye hazır mısınız?

 • Proje teklifi sunulması ve projenin yürütülmesi aşamalarında Avrupa’nın dört bir yanından konsorsiyum ortakları ile görüşmeler yürütmek için gerekli yönetimsel zaman ve kaynak ayırmaya hazır mısınız?

 • Hibenin alınması halinde yönetimsel sorumlulukları yüklenmeye hazır mısınız?

 • Kuralların karmaşık, prosedürlerin uzun ve başarı oranının oldukça düşük olduğu rekabetçi bir ortamda proje teklifinizi sunmaya hazır mısınız?

 • 2 ila 5 yıl sürecek bir projede yer almaya hazır mısınız?

 • Projeye kendiniz yatırım yapmaya hazır mısınız?

  En Az Katılımcı Sayısı Nedir?

  Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmektedir. Çerçeve Programları’na yapılan bireysel projeler hariç tüm başvurularda aranan ana koşul, işbirliğidir. Programa dahil olan Aday Ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Minimum katılımcı sayısı sağlandıktan sonra projelere uluslararası örgütler ve 3. ülke kuruluşları da katılabilir.

  Genel olarak, H2020 projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir.

  Horizon 2020’ye Hangi Ülkeler katılabilir?

 • AB Üyesi Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

 • Asosiye Ülkeler: Asosiye Ülkeler listesinin Horizon 2020 ilk çağrıları sonrası hibe anlaşmalarının imzalanacağı sürece kadar belirleneceği öngörülmektedir: Arnavutluk, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, İsrail, Moldova, Karadağ, Norveç, Sırbistan ve Türkiye.

 • Üçüncü Ülkeler

  Detaylı bilgi içinadresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

  Katılım koşulları hakkında daha detaylı bilgiye Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından çıkarılan 11 Aralık 2013 tarihli 1290/2013 numaralı yönetmelikten ulaşabilirsiniz


  Tanıtım MerkezimizAvrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir. Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir. Yasal bir statüye sahip değildir. Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır. ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.