Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


Türkiye'de Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı (KMDT):

Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı ilk olarak Avrupa Birliği'nde 1995 yılında hazırlanan bir konsey raporunda ortaya konulmuştur. 1999 yılında bunun daha geniş bir tanımı yapıldı. Eylül 2001'de ise Beyaz Kitap yayınlandı. Bu kitapta Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı'nın diğer taşıma modlarının yerine kullanılmasının daha ekonomik bir seçenek olduğu vurgulandı ve bu taşıma türü benimsendi. Karayolunun artan yükü göz önüne alınarak, AB'nin denize kıyısı olan ülkelerinde Short Sea Shipping Promotion Center'lar (Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezleri) kurulması, bu yolla bilgi aktarımı sağlanması ve işbirliği içinde harekete geçilmesi konusunda kararlar alındı. Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde, 'Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi' kurulmuş ve tanıtım merkezinin sekretarya görevleri İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından üstlenilmiştir. AB tarafından 13 Mayıs 2004 tarihinde, "Wider Europe for Transport" süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Enerji Genel Müdürlüğü, 7-8 Haziran 2004 tarihlerinde İspanya'da bir seminer düzenledi. Seminerde alınan karar çerçevesinde, AB'nin genişleme sürecine paralel olarak Trans-Avrupa şebekelerinin genişletilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere bir "üst düzey çalışma grubu" (HLWG) kurulması kararlaştırıldı. HLVVG'nin 18-19 Ekim 2004 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen ilk toplantısında; AB'nin komşu ülkelere veya bölgelere bağlantısını sağlayacak, dolayısıyla Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı'nı da içeren uluslararası taşımalar açısından önemli ana arterler ile bu ana arterler üzerindeki öncelikli projelerin belirlenmesi; bunun yanı sıra, ulaştırma ve ticaretin kolaylaştırmasını sağlayacak yatay öncelikler konusunda öneriler geliştirilmesi hedeflendi. Ana ulaşım aksları ve bu akslar üzerindeki öncelikli projelere ilişkin kriterler belirlendi. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ' Wider Europe for Transport' "Üst Düzey Çalışma Grubu" toplantısında, Türkiye'nin teşmil edilmesi ile ilgili olarak bazı öneriler getirilmiş ve kabul edilen hatların denizle bağlantısını sağlayabilmek ve de AB'nin bu proje dahilinde geliştirdiği "Motorways of the Sea" kavramına dahil olabilmek amacıyla İzmir, Mersin, İstanbul ve Samsun limanlarının önerilmesi konusunda karar alınmıştır. Önerilen projelerden Mersin ve Samsun kabul edilmiştir.


Tanıtım MerkezimizAvrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir. Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir. Yasal bir statüye sahip değildir. Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır. ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.