Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


KONTEYNER LİMANLARI

Konteyner gemilerinin yanaştığı limanlardır. Gemilerden konteynerlar alınıp muhafaza edilir ve ya gideceği yere transfer edilir. Konteynerlar gemiden vinçler vasıtasıyla alınır ardından liman içinde tayin edilmiş veya özelliğine göre ayrılmış bölgeye nakledilir. Sonrasında konteyner, karayolu taşımacılığıyla liman alanından çıkartılır ya da başka bir gemiye yine vinçler ve liman sahası içindeki RTG, loader, stacker gibi özel taşıyıcılar vasıtasıyla yüklenerek sahadan çıkartılır. İfade edildiği üzere konteyner limanında üretim bulunmamaktadır. Yapılan iş bir elleçleme faaliyetidir. Elleçleme; genelde gümrüklü sahalarda yüklerin özellikleri değiştirilmeden yerinin veya bulunduğu kabın değiştirilmesidir.


Tanıtım MerkezimizAvrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir. Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir. Yasal bir statüye sahip değildir. Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır. ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.