MART 2018
  E Bülten
  Haberler Sirküler Bültenler Deniz Ticareti Dergisi        

SEKTÖRDEN HABERLER

 

Denizciliğin geleceği İstanbul’da mercek altına alındı

 
 

​17 Mart 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi'ne Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Genel Sekreteri Kitack LIM katıldı. Kitack LIM, sektöre ve hükümet temsilcilerine yönelik konuşmasında özellikle sürdürülebilir okyanuslar, deniz ticareti ve dijital gelişmeler gibi konularda açıklamalar yaptı. Ayrıca, deniz ticaretiyle ekonominin büyümesine katkı sağlamak için limanlara yatırım yapılması ve intermodal taşımacılık yolları ile iç bölge bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Dijital devrimle ilgili olarak ise, yakıt ve enerji kullanımı, otomasyon ve gemi yönetimi, malzeme ve tasarım gibi konularda kaydedilen teknolojik ilerlemeler sayesinde denizciliğin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Etkinlikte konuşulan diğer konular ve yapılan sunumlarla ilgili daha fazla bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Limanlarda Tek Pencere Sistemi Web Uygulaması ile E-Manifesto Çalışmaları

 
 

​T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü Ticaretin Kolaylaştırılması Daire Başkanı Sn. Jale ARSLAN başkanlığında, Odamız ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 5 Mart 2018 Pazartesi günü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda  "Liman Tek Pencere ve E-Manifesto" konulu bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen e-manifesto bildirimi ile ilgili sistem çalışmasının tamamlandığı, başlama tarihine ilişkin olarak Bakanlıkça bildirimde bulunulacağı ve bildirim tarihinden itibaren 1 ay gibi bir süre verileceği, e-manifesto gönderimine hâlihazırdaki gemi takip programından başlanılacağı ve e-manifesto bildirimlerinin elektronik ortamda (excel formatında) gönderileceği öğrenilmiştir.

Ayrıca, Temmuz ayı içinde pilot uygulamaya başlaması planlanan Liman Tek Pencere (tüm bakanlıklara tek bir noktadan bildirim yapılması) web uygulaması ile ilgili olarak uygulama başlamadan önce Üyelerimizin web uygulama ekranına test kullanıcı ile giriş yaparak, uygulamayı test etmelerine ve uygulamada yaşadıkları sorunları Odamıza göndermelerine ve Odamız üzerinden yaşanan sorunların Bakanlığa gönderilmesine karar verilmiştir. Detaylı bilgi haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

 
 

​Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, gemiadamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak  net 28 TL (Yirmi Sekiz Türk Lirası) verilmesi ile ilgili "Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 03.03.2018 tarih ve 30349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ'in bir örneği Odamız web sayfasında "Genel Duyurular" Bölümü "Gemiadamları" alt sekmesinde yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 70. kuruluş yılını Kraliçe II. Elizabeth’in katılımıyla kutladı

 
 

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 70. kuruluş yılını kutlandığı törene İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth katıldı. 6 Mart günü IMO'nun Londra'daki merkezinde gerçekleşen etkinlikte Kraliçe'ye eşlik eden IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, "Bugün IMO'nun 70. kuruluş yılını kutluyoruz; bu yetmiş yıl içinde IMO'nun çalışmaları ve katkılarıyla denizcilik sektörü daha güvenli, daha temiz ve daha yeşil yöntemler geliştirerek dünya üzerindeki önemini arttırdı. Bizleri bekleyen yeni güçlüklere karşı hazırlıklı olmaya devam edeceğiz," dedi.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Kuru dökme yük taşıyan bazı gemilere Süveyş Kanalı’ndan geçişleri sırasında indirim uygulanacak

 
 

​Süveyş Kanalı İdaresi'nin duyurduğu üzere; Kuzey Amerika'nın Doğu Kıyısından (Savannah Limanı'nın kuzeyindeki limanlardan) gelen veya bu limanlara seyreden ve Karaçi ile Koçi (Cochi) arasındaki Hint alt kıtası batı limanlarına seyreden veya bu limanlardan gelen yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden %20; Cochin'e ve Cochin'in doğusundaki limanlara (Uzak Doğu bölgesindekiler de dâhil olmak üzere) seyreden veya bu limanlara gelen yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden %60 indirim uygulanacaktır.

Savannah Limanı (32° 6' 39" K enlemi) ile (ABD Körfezi, Mississippi Nehri, Karayip Denizi ve Latin Amerika Limanları dâhil olmak üzere) Savannah'nın güney limanlarından gelen veya bu limanlara seyreden yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden % 45; Cochin'e ve Cochin'in doğusundaki limanlara (Uzak Doğu bölgesindekiler de dâhil olmak üzere) seyreden veya bu limanlardan gelen yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden %75 indirim uygulanacaktır.

İndirimden yararlanmak için izlenmesi gereken adımlar Süveyş Kanalı İdaresi'nin sirkülerinde ifade edilmektedir. Sirkülere haberimizin devamından erişebilirsiniz.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Süveyş Kanalı İdaresi büyük ham madde taşıyıcılar (VLCC) için finansal teşviklerin süresini uzattı

 
 

​Süveyş Kanalı İdaresi, VLCC tip gemilerde geçerli finansal teşvikleri düzenleyen 3/2016 sayı ve tarihli sirkülerin süresinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Süveyş Kanal İdaresi'nin yazısına göre; söz konusu finansal teşviklerden, Basra (Arap) Körfezi'nden çıkıp yükünün bir kısmını 'SUMED' petrol boru hattında boşalttıktan sonra Süveyş Kanalı'ndan transit geçiş yapan ve ardından Birleşik Devletler Körfez Kıyısı veya Karayipler bölgesine yönelen, 250,000 ton DWT üzerindeki VLCC taşıyıcılar yararlanacak. Ayrıca sirkülerdeki Madde 2 de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi: "Dönüş yolundaki bir VLCC gemisi, balastlı seyirdeyken eskiden olduğu gibi 250,000 ABD Doları yerine toplam 180,000 ABD Doları ödeyecektir (römorkörler, süre sınırlamasını aşan varışlar ve konvoyda yer ayırma için belirlenen vergilerden kaynaklı ekstra masraflar da dâhildir)."

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Panama Kanalı İdaresi’nin (ACP) sahte e-postalarla ilgili bir uyarı yazısı yayımlandı

 
 

​Panama Kanalı İdaresi, İdare'den gönderildiği izlenimi verilen sahte elektronik postalarla ilgili bir uyarı yazısı yayımladı. Kullanıcı ve üyelere gönderilen sahte e-postalarda şirket bilgileri veya mevcut şirket verilerinin güncellenmesi isteniyor. E-postaların konu kısmında 'PANAMA CANAL NON COMPLIANCE - IMPORTANT UPDATE' benzeri bir ifadenin yer aldığı ve e-posta gövdesinde Kanal İdaresininkine benzeyen bir yazı formatının kullanıldığı bilgisi de paylaşıldı. Detaylı bilgi haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Bayrak Devletleri Performans Tablosu 2017/2018 yayımlandı

 
 

​Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından yıllık olarak hazırlanan "Bayrak Devletleri Performans Tablosu" gemi sahibi ve işleticisi firmaların gemilerini bir bayrak altına kayıt ettirmeden önce, ilgili bayrak devletinin performansı hakkında fikre sahip olmaları maksadıyla hazırlanmıştır. Bayrak Devleti Performansı Tablosu'nda 6 ana konu altında toplam 19 kolonda değerlendirme yapılmıştır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Kereste Yükü Tahliyesinde Ölümle Sonuçlanan Kaza Raporu

 
 

​İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi'nin (Marine Accident Investigation Branch – MAIB) kaza inceleme raporunda, İngiltere bandıralı kereste yüklü "Graig Roterdam" gemisinde, Mısır'ın İskenderiye limanında tahliye esnasında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kazaya ilişkin, olayın meydana gelmesindeki sebepler ve önlenmesine yönelik tedbirlere yer verilmiş olup, Raporun Türkçe çevirisine haberimizin devamından erişilebilmektedir.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Gemilerde Siber Güvenlik

 
 

​Gemilerde; sayısallaştırma, entegrasyon ve otomasyona dayalı,  siber risk yönetimi uygulaması gerektiren sistemlerin kullanımında artış görülmektedir. Teknoloji gelişmeye devam ederken, gemilerdeki bilgi teknolojisi ve operasyonel teknolojiler birbirleriyle entegre olmakta  ve bu sistemlerle daha sık internete bağlanılmaktadır.

Bu, gemilerin sistemlerine ve ağlarına izinsiz erişimi veya kötü amaçlı saldırı riskini artırmaktadır. Riskler, gemideki personel erişim sistemlerinden de oluşabilir, örneğin harici bellek aracılığıyla kötü amaçlı yazılımlar açığa çıkabilir.

Siber bir olaya hazırlıklı olmamanın güvenlik, çevresel ve ticari sonuçları büyük olabilir. Çok sayıda paydaşın desteğiyle bir grup uluslararası deniz taşımacılığı kuruluşu, artan siber tehdidine karşılık şirketlerin siber güvenliğine esnek yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olmak maksadıyla bir kılavuz geliştirildi. Bahse konu kılavuzun özet Türkçe çevirisi haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın