Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


POST PANAMAX

Post-Panamax gemilerin taşıma kapasitesi 80,000 – 109,999 dwt aralığındadır. Bu gemiler standart Panamax gemilere kıyasla daha yüksek yük kapasitesiyle daha sığ su çekimi ve ene sahip olma eğilimindedir. Panama Kanalından transit geçemeseler de, bu gemiler özellikle su çekimi kısıtlı olan limanlardan yüksek kübik yüklerin yüklenmesi için tasarlanmışlardır.

Tanıtım Merkezimiz Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir.

Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir.Yasal bir statüye sahip değildir.Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır.

ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.