Tel: +90 212 252 01 30/157 | e-mail: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr


SUEZMAX TANKERLER(VLCC)

Adını ünlü Süveyş Kanalından alan Suezmax gemiler 120,000 ila 200,000 arası dedveyt tonaja (DWT) sahip orta ila büyük ebatlı gemilerdir. Bu gemiler Süveyş’in kısıtlamalarına uygunluk sağlayan ve yüklü bir şekilde kanaldan transit geçiş yapabilecek kapasiteye sahip en büyük deniz araçlarıdır. 1967 yılı öncesinde suezmax gemilerin ebadı 80,000 DWT ile sınırlandırılmış olmasına rağmen 1975’te azami 150,000 DWT’ye yükseltilmiştir. Süveyş Kanalının 2009’da 18 metreden (60 ft) 20,1 metreye (66 ft) daha da derinleştirilmesi sonrasında 200,000 DWT ve hatta daha büyük suezmax gemiler kanaldan kolayca geçebilmeye başlamıştır. Kanalının su çekiminin 21,3 metreye (70 ft) derinleştirilmesine dair ileriye dönük planlar suezmax gemilerin spesifikasyonlarının önümüzdeki yıllarda yeniden tanımlanmasına yol açabilecektir.

Tanıtım Merkezimiz Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir.

Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir.Yasal bir statüye sahip değildir.Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır.

ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rahmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.