TEMMUZ 2017                                                      Ana Sayfa
              
Haberler Sirküler Bültenler Deniz Ticareti Dergisi

SEKTÖRDEN HABERLER

Denizcilik endüstrisinin IMO’ya sunduğu CO2 azaltım hedeflerine ilişkin sıkça sorulan sorular

 

​9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında Odamızın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda (ICS AGM), küresel denizcilik sektörünün CO2 emisyonlarını azaltma hedefleri hakkında sektör temsilcileri tarafından hazırlanan ortak bir tebliğin IMO'ya bildirilmesine karar verilmişti. Anılan Tebliğ, IMO'nun Haziran ayının son haftasında düzenlenen bir toplantıda görüşmeye başladığı "IMO CO2 azaltma stratejisi'nin bir parçası olarak sunuldu.

ICS Sekreteryası, Tebliğ'in İdarelere açıklanmasını kolaylaştırmak için Genel Kurul Toplantısı'nda gelen talep doğrultusunda "Sıkça Sorulan Sorular" listesini hazırlamıştır. "Sıkça Sorulan Sorular" ve soruların yanıtlarının yer aldığı metnin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi haberimizin devamında yer almaktadır. Sorular şu şekildedir: "Denizcilik sektörü bu bildiriyi neden sundu?", "Sektör bildirisinde kısaca ne teklif edilmektedir?", "ICS tek taraflı kararlar alınmasından neden korkmaktadır?", "Sektör teklifi Paris Anlaşması'nın hedef ve ruhuna nasıl uyum sağlamaktadır?", "Hedefler hangi anlamda iddialı?", "Denizcilik endüstrisi, sektörün toplam emisyonları üzerinde bağlayıcı bir üst sınır dayatmasına neden karşı çıkıyor?", "Denizcilik endüstrisi, tekil gemiler için geliştirilen hedeflere neden karşı çıkıyor?", "Hedeflerin 2018 yılında kabul edilmesi önerisi ile "üç aşamalı süreç" nasıl örtüşüyor?", "Denizcilik endüstrisi neden emisyon ticaretine karşıdır?".

Devamı İçin Tıklayın

Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC) 71. Oturumu Sonuç Raporu

 

​03 – 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirilen Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (Marine Environment Protection Committee – MEPC) 71. Oturumu'nun sonuçlarına ilişkin ICS raporunun Odamızda yapılan Türkçe özet çevirisi haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

ICS, IMO’nun çevre konularında kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor

 

​Temmuz ayının başında gerçekleştirilen IMO MEPC toplantısını değerlendiren ICS, uluslararası denizcilik endüstrisinin gelecekteki yapısında büyük etkisi olacak önemli çevresel düzenleyici meselelerle ilgili olarak IMO Üyesi Devletlerin kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ICS, CO2 azaltma stratejisinin geliştirilmesi konusunda IMO'nun iyi bir başlangıç yaptığını, bu başlangıcın Paris İklim Anlaşması'nın kararlılığıyla uyum içinde olduğunu ve 2018 yılında kabul edilecek bir ön stratejinin genel hatlarına ilişkin önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi. 

ICS ve diğer denizcilik kuruluşları tarafından MEPC toplantısına sunulan bir tebliğde,  IMO'nun uluslararası denizcilik sektörü adına bir takım CO2 azaltma hedefleri benimsemesi gerektiği önerilmekle birlikte, gerçekten iddialı CO2 azaltımlarının ancak fosil içermeyen alternatif yakıtların geliştirilmesine bağlı olduğu vurgulandı. Tebliğde özel olarak, 2008 yılı denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonlar için en yüksek yıl olarak belirlenmiş ve sektörün toplam CO2 emisyonlarının 2008 yılı seviyelerini aşmaması ve IMO'nun sektörden kaynaklanan toplam emisyonların azaltılabileceği bir oran üzerinde 2050 yılına kadar anlaşmaya varması önerilmiştir.

ICS, IMO'nun IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin (BWM) uygulama tarihlerini yeniden düzenleme kararını da memnuniyetle karşıladı. Buna göre, bu yıl 8 Eylül'de Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce teslim edilen mevcut gemilerin 8 Eylül 2019'dan sonraki ilk Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) sörveyine kadar arıtma sistemlerini kurmaları istenmeyecektir. Detaylı bilgi haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

Rusya için vize gereklilikleri

 

​ICS Üyeleri, Rusya'nın Nakhodka şehrine gelen bir stajyerin vize gereklilikleri ile ilgili olarak, bir ICS üyesinin dile getirdiği endişeleri ve Rusya Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yanıtı dikkate almaya davet edilmektedirler. Söz konusu bilgilerin, Rusya limanlarına giriş yapmak isteyen diğer denizcilik şirketleri için faydalı olabileceği ifade edilmektedir. ICS Personel İşleri Müdürü Natalie SHAW tarafından Rusya için vize gereklilikleri konusunda verilen bilgiler ve Rusya Deniz Ticaret Odası'nın konu hakkındaki yanıtı haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

Denizcilik sektörü yorgunluk ve stresi ortadan kaldırmak için teknolojiye yöneliyor

 

Avustralya merkezli BHP Billiton, gemi adamlarını etkileyen yorgunluk, yaşam ve çalışma koşulları ya da kaliteli dinlenme saatleriyle ilgili endişelerin teknolojiden yararlanarak oluşturulacak bir  "yorgunluk yönetimi risk sistemi" ile azaltılabileceğini savundu.

Billington yetkilileri, Martha Proje'sinin sonunda ulaşılan verilere de atıfta bulundu. Buna göre, altı aydan uzun süren seferler gemiadamlarının daha yorgun hissetmesiyle, uyku kalitesinin ve motivasyonun azalmasıyla sonuçlanabiliyor.

Konuyla ilgili diğer bir gelişme ise 'Care4C.com' adlı girişimdir. Care4C.com', "takılabilir" cihazlar ve algoritmik veri analizleri kullanarak gemiadamlarının yorgunluk ve stres yüzünden yaşadığı sorunlara çözüm üretilebileceği savıyla kurulmuştur. Konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

Devamı İçin Tıklayın

Göçmen krizi önemini korumaya devam ediyor

 

​Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, Temmuz ayının ortasında Cenevre'deki 'Göçmenlik hakkında Uluslararası Diyalog (IDM - International Dialogue on Migration)' toplantısında ticaret gemilerinin arama-kurtarma çalışmalarında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İstatistiklere göre, bir ticaret gemisinin ortalama olarak 110'dan fazla insanı kurtardığı biliniyor. Buna göre, denizde zor durumda kalan kişilere yardım etmek için rotasından sapan ticaret gemisi sayısının 2016'da 381 olduğu ve 121 geminin 13,888 insanın kurtarılmasına dâhil olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cenevre toplantısında, Göçmenlik hakkında Küresel Sözlü Anlaşma (Global Compact on Migration) üzerinde de duruldu. BM'ye üye devletlerce yürütülen Anlaşma'nın, iki yıla yayılması planlanan çalışmalar sonrasında, 2018'de hükümetler arasında düzenlenecek bir uluslararası göç konferansında kabul edilmesi bekleniyor.

Devamı İçin Tıklayın

IMB, 2017 yılının ilk yarısı için 87 deniz haydutluğu vakası kaydedildiğini duyurdu

 

​Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB), en son yayımlanan deniz haydutluğu ikinci çeyrek raporunda denizlerde yaşanan haydutluk ve silahlı soygun vakaları hakkındaki güncel verileri paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın ilk altı ayında IMB Deniz Haydutluğu Raporlama Merkezi'ne (IMB Piracy Reporting Centre) toplamda 97 vaka bildirilmişken, 2017'nin aynı döneminde 87 vaka bildirimi yapıldı.

Ayrıca, son beş seneye göre deniz haydutluğu vakalarının en düşük seviyede olduğu gözlenirken, deniz haydutlarının 63 gemiye çıktığı, 12'sine ateş ettiği, dördünü kaçırdığı ve sekiz gemiye de saldırıda bulunduğu gözlendi. 2017 boyunca toplamda 63 denizci esir alınmış, 41 tanesi gemilerinden kaçırılmış, mürettebattan üç kişi yaralanmış ve iki kişi öldürülmüştür.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta Somalili deniz haydutlarının ticaret gemileri için tehdit oluşturmaya devam etmesi.

IMB, gemi kaptanlarından ve gemi sahiplerinden her türlü deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakasını Deniz Haydutluğu Raporlama Merkezi'ne bildirmesini istemektedir. Raporu indirebileceğiniz bağlantı adresiyle birlikte IMB'nin iletişim bilgilerine haberimizin devamında yer verilmektedir.

Devamı İçin Tıklayın

Gemilerde Siber Güvenlik Kılavuzları güncellendi

 

​ICS, Gemilerde Siber Güvenlik Kılavuzları (The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships) dokümanının BIMCO'nun sorumluluğundaki Müşterek Çalışma Grubu tarafından güncellendiğini bildirdi.

Buna göre, yeni baskıya sigorta kapsamı ve ağların etkili bir şekilde birbirinden ayrılması hakkında yeni bilgiler eklendi. Ayrıca, 'acil durum planlaması' ve 'siber saldırılara cevap verilmesi ve sonuçların telafisi' hakkındaki içerikler yeniden yazıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun 2006 tarihli Siber Güvenlik Kılavuzları ile uyumlu hale getirilen yeni baskı için bir de ek oluşturuldu. Kılavuz ekinde gemi sahiplerinin gemilerindeki ağları birbirinden ayırma sırasında edindikleri deneyimlere yer verildi.

Kılavuzun güncel hali ICS'nin internet sitesinden indirilebilmektedir: http://bit.ly/2tmwGZ3

ICS basın bildirisinin Odamızca yapılan Türkçe çevirisini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Devamı İçin Tıklayın

Ilıman iklim değişikliği umutları suya düştü

 

​Yeni yapılan bir çalışma göstermektedir ki; son on yılda ölçülen sıcaklık yükselişi hâlihazırda devam eden küresel ısınmayı tamamen yansıtmamakta olup, gezegen beklenenden çok daha fazla ısınabilir.

Dünyanın yüksek karbon emisyonunun tehlikeli seviyelere ulaşmayabileceği umutları yeni araştırmayla suya düştü. Gezegenin nihai ısınması korkulandan daha kötü olabilir.

'İklim hassasiyeti' olarak tanımlanan ve iklim değişikliğinin en önemli tek ölçütü olarak görülen belirli bir seviyedeki karbon emisyonlarından dolayı küresel sıcaklık ne kadar yükselir? Bilgisayar modelleri atmosferdeki karbondioksitin iki katına çıkması durumunda 4,5 C'ye kadar yüksek seviyede hassasiyet göstermiştir.

Ancak son yıllarda iklim hassasiyetinin hesaplanmasında geçmiş yüzyıldaki tarihi sıcaklık rekorları baz alınmış, yaklaşık 3 C'den daha fazla olamayacağı öne sürülmüştür. Bu, ulaşılması daha kolay olan düşük seviyede emisyon sınırlaması ile gezegenin korunabileceği anlamına gelmektedir. Detaylı bilgi haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

T/S Piri Reis Üniversitesi Gemisi ve T/S SAMSUN Gemisi sefere çıktılar

 

​Piri Reis Üniversitesi'nin eğitim ve staj gemisi T/S Piri Reis Üniversitesi, 30 Haziran 2017 Cuma akşamı 3. seferini yapmak üzere denize açıldı.

Piri Reis Üniversitesi'nin denizcilik eğitimine katkı sağlamak amacıyla bünyesine kattığı gemide, geleceğin kaptan ve başmühendis adayları STCW eğitimi kapsamında zorunlu olan açık deniz stajını tamamlayacak ve öğrenciler okul gemisi projesi ile alanında uzman denizci eğiticiler ile birlikte uygulamalı eğitim fırsatını yakalayacaklar. Tuzla sahilindeki modern yerleşkesine taşınarak öğrencilerine deniz kenarında eğitim imkânı sunan Piri Reis Üniversitesi, şimdi de engin denizlere açılma içgüdüsü ile bünyesine kattığı T/S Piri Reis Üniversitesi gemisiyle üçüncü seferine çıktı.

Eğitimler için Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden 132 ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu'ndan 32 öğrencinin yanı sıra Türkiye'deki denizcilik alanında eğitim veren denizcilik okullarından 16 ve 7 yabancı öğrenci olmak üzere toplam 192 öğrenci gemide yer alıyor. Öğrencilere gemi mürettebatı hariç 25 öğretim görevlisi de eşlik ediyor. Zeytinburnu Zeyport limanından kalkan T/S Piri Reis Üniversitesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sarayburnu'nda yapılan törenlere eşlik etti. T/S Piri Reis Üniversitesi, ilk ay Marmara, Ege limanlarına (Gölcük, Gemlik, Bandırma, Avşa, Bozcaada, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Çanakkale, Tekirdağ), ikinci ay Karadeniz limanlarına (Batum, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, İnebolu, Amasra, Zonguldak, Sinop, Ereğli,) uğrayacak. Staj seyrinin toplam süresi ise 2 ay olarak belirlendi.    

Odamızın desteğiyle Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından Denizciler Turizm A.Ş'den 5 yıllığına kiralanan T/S SAMSUN Gemisi de, Türkiye ve K.K.T.C. üniversitelerinden 218 denizci öğrencinin 2 ay sürecek olan açık deniz staj eğitimini gerçekleştirmek amacıyla, 10 öğretim üyesi ile Ege, Akdeniz, Karadeniz seyrine başlamak üzere 10 Temmuz Pazartesi günü Zeyport Limanı'ndan hareket etti.

Gemide; Dokuz Eylül Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yakındoğu Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi gibi 9 farklı üniversitenin öğrencileri bulunmaktadır.

      

                                                                        Derleyen: Selin YELESER