EYLEM PLANI

KISA MESAFE DENİZ TAŞIMACILITANITIM MERKEZİ - TÜRKİYE EYLEM PLANI

1. Tanıtım merkezinin çalışma faaliyetleri uygulama alanlarına göre iki ana başlık altında yürütülecektir.

A-) Yurtiçi aktiviteler

B-) Yurtdışı aktiviteler

Birincil Eylem Planımız

A-) Yurtiçi Aktiviteler

a. Sektörsel dergi, gazete, internet sayfaları vb. yayınlarda Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi ve kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı hakkında yazı, haber, ilan vb. faaliyetler ile sektörde tanınırlığımızı sağlamak.

b. Limanlarımızın Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezimize üyeliğini sağlamak. Merkezimize üyeliğini sağlamak. Orta ve uzun vadeli plan projelerimizi paylaşıp, yorum , görüş, öneri ve ilgilerini almak.

c. Konteynır, taşımacılığı yapan armatör acente temsilcileri, lojistik hizmet sağlayan sektörün güçlü forwarder firmalara yönelik, AB deki uygulamaları, Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtımı kapsamında AB'de kurulan yeni lineer hatları ve Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi'nin sektöre gelecekteki etkilerini görüşüp, uygulanması ile birlikte Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığın önemini izah etmek, bilgilendirmek. Gerekli organizasyon ve tanıtımları gerçekleştirmek. Orta ve uzun vadeli plan projelerimizi paylaşıp, yorum, görüş, öneri ve ilgilerini almak

d. Ro-Ro taşımacılığı yapan şirket temsilcileri ile yüksek hacimde TIR filosuna sahip karayolu taşımacılığı yapan firmalara yönelik. AB'nin karayolu taşımacılığına bakış acısı kapsamında KMDT'nin önemini belirten organizasyon ve sunumu gerçekleştirmek. Orta ve uzun vadeli plan projelerimizi paylaşıp, yorum, görüş, öneri ve ilgilerini almak

e. Denizcilik, Lojistik ve alanında eğitim veren üniversite, meslek yüksek okulları ve liselerde KMDT faaliyetleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.

f. Fuar vb. sektörsel organizasyonlarda DTO stantlarının bünyesinde Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak

g. İlgili sektör ve eğitim kuruluşlarına Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi ve kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığı hakkında, tanıtım faaliyetleri çevresinde, katılımcı formlarındaki iletişim bilgilerinden yola çıkarak, internet ortamında bir elektronik posta (e-groups) grubu oluşturmak

h. KMDT elektronik posta ana platformu altında alt platformlar ve çalıştaylar oluşturularak, haber, proje, görüşler, yorumlar ve bilgilerin bu platformda paylaşılmasını sağlamak.

i. Süreç içerisinde orta vadeli yurtdışı eylem planlarımız büyüme yönünde değişim göstererek vizyonumuzun genişlemesini öngörmekteyiz.

B-) Yurtdışı Aktiviteler

a. Yurtiçi eylem planlarımız ile paralel doğrultuda gerçekleştirdiğimiz toplantı ve sunumlarımız hakkında, diğer üye ülkeler ve ESN bilgilendirmek, onların görüş ve yorumlarını değerlendirmek. Uzun vadeli eylem planlarımıza yön verilecek.

b. ESN senelik olağan toplantılarına Türkiye Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Tanıtım Merkezi olarak iştirak etmek.

c. Avrupa Birliği ulaştırma politikaları çerçevesindeki ortaya çıkan Marco Polo2, Traceca, Beyaz Kitap, TEN-T projelerin çok daha detaylı bir şekilde irdelenip, birliğin ulaştırma plan ve projeleri doğrultusunda ülkemiz için uygulanabilir projeleri KMDT tanıtım merkezi ve, Denizcilik Müsteşarlığı çatısı altında görüş ve yorumlara sunma, KMDT olarak yeni projelere mevcut bilgi ve alt yapımızla destek sağlamak.

d. Komşu ülkelerimizin tanıtım merkezleri ile olağan görüşmeler dışında, karşılıklı bilgi paylaşımı ve ülkeler arası ortak çalışma alanları yaratmak ve yeni projeler oluşturmak.

Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi, sektöre vereceği danışmanlık hizmeti ile ülkemizde denizciliğin beyaz masası haline getirmek, platformu geniş alanlara yaymak.

Tanıtım MerkezimizAvrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir. Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir. Yasal bir statüye sahip değildir. Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır. ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rağmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.