YEŞİL KİTAP

Yeşil Kitap Nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belli bir konuyu Avrupa Birliği ülkeleri düzeyinde tartışmaya açmak ve bütün tarafların fikir üretmelerini sağlayarak konuyu olgunlaştırmak amacıyla hazırlanan temel yazılardır. Bu danışma süreci sonucunda Birliğin faaliyetlerini yönlendirmek amaçlı Beyaz Kitap meydana çıkabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yeşil Kitap, Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir "niyet göstergesi" olup mevcut politikalar açısından uyulması zorunlu bir belge değildir, ancak "Beyaz Kitap" haline dönüşmesi durumunda bağlayıcı olabilmektedir. Yine de gelecekteki politikaların oluşumuna basamak teşkil eden en önemli belge olarak Yeşil Kitap süreci önemli bir süreç sayılır.

Amacı

Yeşil kitap oluşturuluncaya değin; AB içerisinde deniz taşımacılığı, endüstri, sahil bölgeleri, açık deniz enerji, balıkçılık bölgeleri, deniz çevresi, sosyo-ekonomik uyuşum ve diğer benzeri alanlar için üretilen politikalar birbirinden bağımsız olarak geliştirilmekte idi ve bu politikaların birbirine destek olacak şekilde nasıl bir araya getirileceği konusunu inceleyen yoktu. Bütün bu unsurları bir araya getirerek AB için okyanuslarla ilgili bir yön çizmek için zaman olgunlaşmıştı. Yeşil Kitap; AB'nin okyanusları ve denizleri bir bütünün birbirleri ile iletişimde olan organik parçaları şeklinde görerek gelecekteki denizcilik politikalarını şekillendirmesi için bir tartışma ortamı ortaya koymayı amaçlamaktadır.

7 Haziran 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş Yeşil Kitap; Arthur C. Clarke'a atfedilen "Dünyamız okyanuslarla kaplıyken onu yeryüzü diye adlandırmak hiç de doğru değil" sözleriyle başlıyor ve şu bölümlerden oluşuyor:

1. Giriş

2. Denizciliğin sürdürülebilir kalkınmasında AB'nin liderliğini sürdürmek

a. Rekabetçi bir denizcilik endüstrisi

b. Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için deniz çevresinin önemi.

c. Bilgi ve teknolojide en önde olmaya devam etmek.

d. Değişen koşullara göre yenilenmek.

e. Avrupa'nın deniz ticareti becerilerini geliştirmek ve sürdürülebilir denizcilik istihdamını genişletmek.

f. Mevzuat altyapısı.

g. Branşlaşmak.

3. Sahil bölgelerinde yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak.

a. Sahil bölgelerinin yaşamak ve çalışmak için cazibe merkezi olmalarını arttırarak sürdürmek.

b. Kıyısal risklere uyum sağlamak.

c. Kıyısal turizmi geliştirmek.

d. Sahil/Deniz arabirimini yönetmek.

4. Okyanuslarla ilişkilerimizi yönetecek araçları ortaya koymak.

a. Çoğul etkinliklere veri sağlanması.

b. Büyüyen denizcilik ekonomisi için uzamsal planlama.

c. Sahil bölgeleri için azami mali desteğin sağlanması.

5. Denizcilik İdaresi.

a. AB içerisinde politika üretme.

b. Hükümetlerin açık denizlerdeki etkinlikleri

c. Küresel etkinlikler için uluslar arası kurallar.

d. Coğrafi gerçekleri hesaba katabilmek.

6. Avrupa'nın denizcilik mirasına sahip çıkmak ve Avrupa'nın denizcilik kimliğini yeniden doğrulamak.

7. Konunun irdelenmesi-Danışma süreci.

tr_TR
en_GB tr_TR