MARCO POLO PROJECT

MARCO POLO PROJECT

Marco Polo is the European Union's funding programme for projects which shift freight transport from the road to sea, rail and inland waterways. This means fewer trucks on the road and thus less congestion, less pollution, and more reliable and efficient transport of goods The current, second Marco Polo programme ran from 2007-13 and features:

The programme budget was €450 million Euros. This programme included "motorways of the sea" and "traffic avoidance" projects. Countries bordering the EU were eligible for funding if they signed an association agreement Marco Polo i managed by the European Commission's Executive Agency for Competitiveness and Innovation.

MP programına, Avrupa Birliğine üye ülkeler, aday ülkeler, EFTA ülkeleri ve AB’ne coğrafi yakınlığı olan ülkeler katılabilmektedir.Finansal yardımın hesaplanması esnasında tam katılımcı ülkelerden geçen rotaların uzunlukları dikkate alınmaktadır.

Avrupa Birliğine tam üye olmayan ülkeler MP programına katılmak için Avrupa Birliği ile özel bir anlaşma yapmaları gerekmektedir. Ülkemiz, henüz Marco Polo programına taraf değildir. Türkiye’nin anılan programa katılım sağlaması için AB ile bir Ortaklık Anlaşması (Association Agreements) düzenlenmesi ve fona katkıda bulunması gerekmektedir.

Fona katkıda bulunulacak miktar, AB’ye üye ülkelerin GSYİH ile MP programına katkıda bulunacak olan ülkenin GSYİH oranlanması sonucu bulunan katsayı ile ilişkilidir. Türkiye’nin MP programına taraf olması halinde, fona tahmini katkısının yıllık 2 – 2,5 milyon € (2009 – 2013 dönemi için toplam yaklaşık 12.5 milyon Avro) olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Ancak, Ülkemizdeki bazı taşımacılık / Lojistik firmaları AB’deki taşımacılık firmalarının oluşturdukları konsorsiyumda yer alarak MP programından faydalanmışlardır.

Bu firmalarımız ve proje ortakları;

Proje adı: TRITS / Transfesa Intermodal Turkish Service Establishment of direct block trains between Köln, DE, and Köseköy, TR / TRANSFESA & OMFESA, DE OMSAN LOJISTIK A.S., Istanbul, TR Projesi1

Proje adı: TCS / Direct shuttle train between Duisburg (Germany) and Istanbul (Turkey) / Railog GmbH & AR-GU A.S. (Demiryolu Taşıma ve Depoculuk A.Ş.) projesi

MARCO POLO – I PROGRAMI

Marco Polo I programı 2003 – 2006 yılları arasında sürdürülmüş olup, bütçesi 102 milyon € olarak gerçekleşmiştir. Marco Polo I programında 3 farklı ana faaliyet planı desteklenmiştir, bunlar; Model Shift Actions (Mevcut servis hizmetlerini değiştiren, geliştiren yol taşımaları.) / Catalyst Actions (Pazardaki yapısal engellerin aşılmasına yönelik yenilikçi katalizör olabilecek eylemler) / Common Learning Actions (Müşterek Bilgilendirme/Eğitim faaliyetleri)2003 – 2006 yılları arasında MP – I programına proje başvurusu için dört çağrı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu dört çağrının sonuçları aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

MARCO POLO – II PROGRAMI

Marco Polo II programının 2007 – 2013 yılları arasında sürdürülmesi planlanmakta olup, bütçesi 450 milyon €’dur. Marco Polo (MP) II programında,Marco Polo I’den farklı olarak 5 farklı ana faaliyet planı desteklenmektedir, bunlar; Model Shift Actions (Mevcut servis hizmetlerini değiştiren, geliştiren yol taşımaları.) / Catalyst Actions (Pazardaki yapısal engellerin aşılmasına yönelik yenilikçi katalizör olabilecek eylemler) / Common Learning Actions (Müşterek Bilgilendirme/Eğitim faaliyetleri) / Motorways of the Sea (Karayollarında taşınan yükün Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı (KMDT) ve büyük kapasiteli limanların imkanlarının geliştirilmesine yönelik eylemler) / Traffic Avoidance Actions (Karayollarında büyük miktarda taşınan yük miktarından sakınmak için bütünleşik taşımanın geliştirilmesine) yönelik eylemleri kapsamaktadır.
Marco Polo 2008 yardımları için Teknik ve finansal açıdan değerlendirilip başarılı bulunan 46 proje değerlendirilmeye EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation) tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Sunulan 46 proje ile 73M€ yardım talep edilmekle beraber ayrılan bütçe 59M€ ‘dur.

Önerilen projelerin eylem tiplerine göre ; Model Shift Actions %76 (35 adet) /Catalyst Actions %7 (3 adet) / Common Learning Actions %13 ( 6 adet )Motorways of the Sea % 4 ( 2 adet ).

Taşıma türlerine göre ise ; Demiryolu 59% (24 adet) / Deniz ve Demiryolları Kombine Taşımacılığı 20 % ( 8 adet) / Deniz Otoyolları ve Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı 18%(7 adet) / İç su yolları 2.5% (1 adet) olarak gerçekleşmiştir.

en_GB