KISA MESAFE DENİZ TAŞIMACILIĞI TANITIM MERKEZİMİZ

Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı ilk olarak Avrupa Birliği'nde 1995 yılında hazırlanan bir konsey raporunda ortaya konulmuştur. 1999 yılında bunun daha geniş bir tanımı yapıldı. Eylül 2001'de ise Beyaz Kitap yayınlandı. Bu kitapta Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı'nın diğer taşıma modlarının yerine kullanılmasının daha ekonomik bir seçenek olduğu vurgulandı ve bu taşıma türü benimsendi. Karayolunun artan yükü göz önüne alınarak, AB'nin denize kıyısı olan ülkelerinde Short Sea Shipping Promotion Center'lar (Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezleri) kurulması, bu yolla bilgi aktarımı sağlanması ve işbirliği içinde harekete geçilmesi konusunda kararlar alındı. Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde, 'Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi' kurulmuş ve tanıtım merkezinin sekretarya görevleri İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından üstlenilmiştir. AB tarafından 13 Mayıs 2004 tarihinde, "Wider Europe for Transport" süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Enerji Genel Müdürlüğü, 7-8 Haziran 2004 tarihlerinde İspanya'da bir seminer düzenledi. Seminerde alınan karar çerçevesinde, AB'nin genişleme sürecine paralel olarak Trans-Avrupa şebekelerinin genişletilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere bir "üst düzey çalışma grubu" (HLWG) kurulması kararlaştırıldı. HLVVG'nin 18-19 Ekim 2004 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen ilk toplantısında; AB'nin komşu ülkelere veya bölgelere bağlantısını sağlayacak, dolayısıyla Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı'nı da içeren uluslararası taşımalar açısından önemli ana arterler ile bu ana arterler üzerindeki öncelikli projelerin belirlenmesi; bunun yanı sıra, ulaştırma ve ticaretin kolaylaştırmasını sağlayacak yatay öncelikler konusunda öneriler geliştirilmesi hedeflendi. Ana ulaşım aksları ve bu akslar üzerindeki öncelikli projelere ilişkin kriterler belirlendi. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ' Wider Europe for Transport' "Üst Düzey Çalışma Grubu" toplantısında, Türkiye'nin teşmil edilmesi ile ilgili olarak bazı öneriler getirilmiş ve kabul edilen hatların denizle bağlantısını sağlayabilmek ve de AB'nin bu proje dahilinde geliştirdiği "Motorways of the Sea" kavramına dahil olabilmek amacıyla İzmir, Mersin, İstanbul ve Samsun limanlarının önerilmesi konusunda karar alınmıştır. Önerilen projelerden Mersin ve Samsun kabul edilmiştir.

Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı (KMDT) Nedir?

Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı; Avrupa limanları arasında ve bu limanlar ile Avrupa Ülkesi olmayıp, Avrupa sınırlarındaki kapalı denizlere kıyısı olan ülkeler arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığıdır. Bu tanıma göre; kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı, iç su yolları ve uluslar arası deniz taşımacılığını, ana limanlara bağlantı yapan ikmal hizmetleri, kıyı boyunca ve adalara yapılan taşımacılık ile nehir ve göllerde yapılan taşımacılığı kapsamaktadır. Bu bağlamda kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı; Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile Akdeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan devletler ve Avrupa Ekonomik Alanı'na üye olan Norveç ve İzlanda arasında yapılan denizyolu taşımacılığını kapsamaktadır. Bu tür taşımacılık kısaca, Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı'nda (ECMT) belirtildiği gibi Atlantik geçişi yapmayan kısa mesafeli ve kısa süreli denizyolu taşımacılığı şeklinde tanımlanabilir. Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı, sadece karayolu taşımacılığına bir alternatif değildir. Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığının değişik ulaşım türlerinin entegrasyonu ile oluşan kombine taşımacılık ağında yer alan ve lojistik hizmetlerin optimizasyonunu amaçlayan bir işlevi de bulunmaktadır. Günümüzde Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı AB'de diğer ulaştırma türlerine göre başarılı ve sürdürülebilir bir artış göstererek karayolundaki gelişmeye yakın bir başarı göstermiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin dış ticaretinin %90'ının denizyolu ile gerçekleştirilmesine ek olarak, AB ülkeleri arasında ton-mil bazında taşımaların %45'i denizyolu ile yapılmaktadır. AB ülkeleri dünya filosunun %40'ını kontrol altında tutarak taşımacılıkta etkin bir durumda bulunmaktadır. AB'nin artan üye sayısı ve ticaret hacmindeki artışa paralel olarak, karayolu üzerindeki yük artışının iç suyolları ve denizyolu taşımacılığına kaydırılması politikasında gelişmeler olmaktadır. Bürokratik engellerin azaltılması, taşıma maliyetinin ucuzluğu ve mevzuat kolaylıkları ile taşımaların karayolundan denize kaydırılması politikası desteklenmektedir. Bu amaçla özellikle gümrük belgelerinin ve tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatının basitleştirilmesi, liman tarifeleri ve limanlarda yükleme ve boşaltma ile ilgili altyapı iyileştirmeleriyle yüklerin denize kaydırılması politikaları desteklenmektedir.

Tanıtım MerkezimizAvrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı nın bir üyesidir. Avrupa Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı Ağı tüm Tanıtım Merkezleri ile iş birliği içerisindedir. Yasal bir statüye sahip değildir. Üye olan Tanıtım Merkezleri arasındaki bir ittifaktır. ESN (European Shortsea Network) üyeliği yalnız AB ülkelerine açık bir kuruluş olmamasına rağmen öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin tanıtım merkezlerini kapsamaktadır.

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Size her zaman yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

tr_TR