TEN-T - Trans Avrupa Ağları

İç pazarın oturmasına ve gelişmesine katkıda bulunma ve ekonomik ve sosyal uyumu güçlendirmede; Trans-Avrupa Ağları'nın kurulması, ekonomik rekabet gücünde ve Avrupa Birliği'nin dengeli ve sürdürülebilir kalkınmasında ana unsurdur.

Bu kalkınma, ulusal ağların birbirine bağlılığı ve birlikte işlerliği ile bu ağlara erişimi gerekli kılmaktadır.

"MEDA programı, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nın yürütülmesinde Avrupa Birliği'nin ana finansal aracıdır. Söz konusu program, Akdeniz ortaklarının ekonomik ve sosyal yapılarının reformuna eşlik eden teknik ve finansal destek önlemleri sunar."

Sonuç olarak; Avrupa Birliği, bu hedefleri gerçekleştirmek için hedefleri, öncelikleri, ortak çıkara hitap eden projelerin tanımlarını ve öngörülen önlemlerin ana temalarını içeren kılavuzlar yayınlamış bulunmaktadır.

Trans-Avrupa Ağları Yürütme Kurulu (TEN-T EA), Avrupa Birliği Komisyonu adına, TEN-T programını gerçekleştirmek ve idare etmek için 2006'da kuruldu.

Trans-Avrupa Ağları'nın Geliştirilmesi için Avrupa Birliği Kılavuzlarının Tanıtımı

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, Temmuz 1996'da, Trans Avrupa Ağı'nın (TEN-T) geliştirilmesi için Topluluk kılavuzlarını kabul etti. Söz konusu kılavuzlar; kıtanın bütününe hizmet eden, uzun mesafeli trafiğin büyük bir kısmını taşıyan ve Birliğin coğrafi ve ekonomik alanlarını biraraya getiren karayollarını, demiryollarını, iç suları, havaalanlarını, limanları, içlimanları ve trafik yönetim sistemlerini içerir.

Avrupa Birliği, iç pazarın yaratılması ve ekonomik ve sosyal uyum için anahtar bir unsur olan Trans-Avrupa Ağları'nın geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamalıdır. Bu gelişme, ulusal ağların birbirine bağlılığı ve birlikte işlerliği ile söz konusu ulusal ağlara erişimi içerir.

Komisyon; planlanan bu ağın tamamlanmasında yaşanan gecikmeler neticesinde, yeni altyapı güzergâhları yaratmak üzere acele bir adım atmanın kapasite ihtiyaçları için bir çözüm teşkil etmeyeceğini düşünmektedir. Bunun yerine, kılavuzların öngörülen revizyonunun ana güzergâhlardaki tıkanıklıkları azaltmaya yönelik Topluluk faaliyetleri ve projeleri ile az sayıdaki büyük projelere odaklanarak 1996'da kararlaştırılan planların tamamlanması gerektiğini doğrulaması gerekmektedir. Bundan hareketle Komisyon Ekim 2001'de, taşımacılığın karşı karşıya bulunduğu yeni zorlukların üstesinden gelmek ve Beyaz Kitap'ta belirtilen yeni taşımacılık politikasının amaçlarını karşılamak üzere 2010 için Avrupa Taşımacılık Politikasına dair Beyaz Kitap doğrultusunda TEN-T Kılavuzlarının ilk revizyon çalışmasını başlattı. Söz konusu revizyon çalışması; yatırımları yatay önceliklere ve sınırlı sayıdaki belli başlı yeni projelere odaklayarak, yeni altyapı güzergâhları eklemeksizin, öngörülen veya mevcut taşımacılık ağındaki darboğazları azaltmayı amaçlamaktadır.

AB'deki genişlemeyi ve trafik akışlarında öngörülen değişiklikleri ele almak üzere TEN-T Kılavuzlarının daha köklü bir revizyonu 2003 sonunda Komisyon tarafından önerildi. 2020'ye yönelik yeni taslak planlar; genişleyen Avrupa Birliği'nde geleceğin Trans-Avrupa trafiğini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla hazırlanacaktır. Bu bağlamda; Komisyon, Avrupa kıtasının birleşmesi ve uluslararası trafik için belirgin altyapısıyla ana bir ağa odaklanma, "deniz otoyolları" kavramını tanıtma ve aday ülkelerin kara sularında bulunan Pan-Avrupa koridorlarının bölümlerini söz konusu ağa ekleme fikrini gözetecektir.

Koridor 1

Baltık Karayolu 445 km., Batlık Demiryolu 550 km., kara-demiryolu.

Helsinki (Finlandiya), Tallinn (Estonya), Riga (Latvia), Kaunas - Klaipeda (Litvanya) Varşova - Gdansk (Polanya), Kaliningrad (Rusya)

Koridor 2

Kara ve demiryolu, çoğunlukla birbirine paralel, Toplam uzunluk 1.830 km.

Berlin (Almanya), Ponzan - Varşova (Polanya), Brest - Minsk (Belarus) Smolensk - Moskova - Nizhni Novgorod (Rusya)

Koridor 3

Kara ve demiryolu, çoğunlukla birbirine paralel, Toplam uzunluk 1.640 km.

Berlin - Dresden (Almanya), Wroclaw - Katowice - Krakow - (Polanya), Lviv – Kiev (Ukrayna)

Koridor 4

Avrupa'yı Güneydoğu Avrupa'ya bağlamaktadır. Toplam uzunluk 3.258 km. Kara ve demiryolu, ferry bağlantısı, hava ve deniz limanları, kombine taşıma,

Berlin - Dresden - Nurnberg (Almanya), Prag - Brno (Çekoslavakya), Viyana (Demiryolu) - (Avusturya), Bratislava - (Slovakya), Gyor - Budapeste - (Macaristan) Arad - Craiova - Bucharest - Köstence (Romanya), Sofya - Plovdiv (Bulgaristan) Selanik (Yunanistan), İstanbul (Türkiye)

Koridor 5

Kara ve demiryolu. Toplam uzunluk 1.600 km.

Venedik - Trieste (İtalya), Koper - Ljubljana - Maribor (Slovenya), Macaristan Sınırı - Budapeşte -(Macaristan), Uzgorod - Lviv - Kiev (Ukrayna)

Güzergâh A:

Bratislava - Zilina - Kosice (Slovakya) Rijeka - Zagreb- Osijek (Hırvatistan) Budapeşte -(Macaristan)

Güzergâh B:

Rijeka - Zagreb - (Hırvatistan) Macaristan Sınırı - Budapeşte - (Macaristan)

Güzergâh C:

Ploce - Saraybosna (Bosna-Hersek) Osijek - (Hırvatistan) Budapeşte - (Macaristan)

Koridor 6

Kara ve demiryolu, Koridor 5 ile bağlantı, kombine taşıma, Toplam uzunluk 1.800 km.

Gdansk - Katowice (Polonya)- Zilina (Slovakya)

Güzergâh A:

Grudziadz - Ponzan (Polonya)

Güzergâh B:

Katowice (Polonya) - Ostrova (Çekoslavakya) - Koridor 4 ile bağlantı.

Koridor 7

Danube suyolu ile Almanya'dan Karadeniz'e; Rhine ve Main Nehir yolu ile Kuzey Denizi ile bağlantı.

Almanya, Avusturya, Bratislava (Slovakya), Györ-Gönyü (Macaristan), Hırvatistan, Sırbistan, Ruse-Lom (Bulgaristan), Moldova, Ukrayna, Köstence (Romanya)

Koridor 8

Kara ve demiryolu, Durres Limanı, Bitola'da kombine taşıma, Toplam Uzunluk 1.300 km.

Durres - Tiran (Arnavutluk), Skopje - Bitola (Makedonya), Sofya - Plovdiv - Dimitrovgrad - Burgaz - Varna (Bulgaristan)

Koridor 9

Kara ve demiryolu, liman bağlantısı, Toplam Uzunluk 6.500 km.

Helsinki (Finlandiya), Vyborg - St. Petersburg - Pskov - Moskova – Kaliningrad (Rusya), Kiev - Ljubasevka (Ukrayna) - Kishinev (Moldova) - Bucharest (Romanya) - Dimitrovgrad (Bulgaristan) - Alexandroupoli (Yunanistan)

Güzergâh A:

Ljubasevka - Odessa (Ukrayna)

Güzergâh B:

Kiev (Ukrayna) - Minsk (Belarus) - Vilnius - Kaunas – Klaipeda (Litvanya), Kaliningrad (Rusya)

Koridor 10

Kara ve demiryolu, liman bağlantısı, Toplam Uzunluk 2.360 km.

Salzburg (Avusturya) - Villach - Ljubljana (Slovenya) - Zagreb - Belgrad - Nis - (Hırvatistan) - Skopje (Makedonya) - Selanik (Yunanistan)

Güzergâh A:

Graz (Avusturya) - Maribor (Slovenya) - Zagreb (Hırvatistan)

Güzergâh B:

Belgrad - Novi Sad (Sırbistan) - Budapeşte (Macaristan)
Güzergâh C:

Nis - Sofya (Bulgaristan) - Koridor 4 Bağlantısı.
Güzergâh D:

Bitola (Makedonya) - Florina - Via Egnata - Igoumenitsa (Yunanistan)

tr_TR