HABERLER

2019 Kasım

Home - Blogs for Kasım, 2019

IMO 2020 İçin Hazırlanan Yakıt-Maliyet Endeksleme Sistemi

IMO 2020 düşük kükürt düzenlemesi uyarınca kullanılması gereken ve daha pahalı olan yakıtlara geçiş yapılmaktadır. Kılavuz, denizcilerin bunker ücretlerini takip ve kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Denizcilik sektörü lobi grubu, belirgin bir artış gözlemlenecek yakıt vergileri ile ekstra ücretleri daha anlaşılır hale getirmek için yazılım hazırlamıştır.

IMO 2020 düşük kükürt düzenlemesi uyarınca kullanılması gereken ve daha pahalı olan yakıtların kullanımına geçilirken, denizcilerin bunker ücretlerini takip ve kontrol etmelerine yardımcı olmak için bunker ayarlama faktörü endeksleme sistemi ve bunker ücret kılavuzu yayınlanmıştır. Sistem, Avrupa Denizcilik Konseyi ve konteyner deniz analistinden, düşük kükürtlü yakıtla ilgili konularda görüş ve en iyi uygulamalar toplamasını isteyen 10 Avrupalı denizcilik uzmanı grubu tarafından oluşturulmuştur.

Konseyin politika yöneticisi Sn. Jordi ESPIN, “Denizcilere, mevcut durumdaki ve düzenlemeden sonraki yakıt maliyetlerini daha iyi analiz etme imkanı veren bu sistem tüm tarafların çıkarları için daha şeffaf bir çerçeveye doğru atılmış önemli bir adımdır.” açıklamasında bulunmuştur.

Tedarik danışmanı firması müdürü Sn. Philip DAMAS, sistem ve sistemin endeks mekanizmasının, yeni düzenlemelerin neden olduğu ekstra yakıt maliyetlerinin denizcilere yansıtılmasında şeffaflığı ve adaleti artırmaya yardımcı olacağını belirtmiştir.

Endeks, genel standartları, bunker fiyatı belirleme periyodları, yakıt referans fiyatları ve şeffaf endeks formülü ile ilgili ortak standartları ve tanımları belirleyerek bunker ayarlama faktörlerini düzenleme sürecini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Sistem, bunker ayarlama faktör ücretleri olmadan, denizcilik sözleşmelerinin başlamasından önce taraflar arasında ticari olarak kararlaştırılması gereken sade bir endeksleme mekanizması içermektedir. Sürecin ilk adımı, denizcinin ve tedarikçinin başlangıçtaki bunker ücretleri ve başlangıçtaki harici yakıt fiyatı bağlantısı (sözleşmenin başlangıcında) üzerinde hemfikir olmasıdır. Ardından, sözleşme süresi boyunca revize bunker ücretleri, harici yakıt referansı için önceki çeyrek dönemin ortalama fiyatına dayanarak hesaplanır ve müteakip olarak (müzakere etmeye gerek kalmadan) sonraki çeyrek dönemde uygulanır.

Bunker ayarlama faktörü ücretleri, tarafların kendi faturalandırma ve satın alma sistemlerini güncellemelerini sağlamak için çeyrek dönemde bir kez, bir ay gecikme süresiyle güncellenmektedir. Yeni yakıtın ilk fiyatlarında büyük dalgalanma riskini göz önünde bulundurmak için ek bir “ara” düzenleme dikkate alınmaktadır. Endeksleme mekanizması, tarafsız üçüncü kişilerin derlediği ve yayınladığı şekliyle, ilgili bir bunker fiyat endeksinde (küresel veya bölgesel) görülen değişikliği izlemekte ve uygulamaktadır.

Kaynak: Lloydslist

tr_TR